Fysioterapia

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen omassa toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia.

Fysioterapian tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn ja perusliikkumisen tukeminen ja edistäminen. Vaikka kudoksen ärsytys rauhoittuu ja kivut lieventyvät passiivisten hoitojen myötä, tarvitaan lisäksi aktiivista harjoittelua. Harjoittelulla pyritään siihen, ettei keho päivittäisessä liikkumisessa enää kuormittuisi vahingollisesti.


Liikkumisen ja liikkeen laadun parantamien oikein suunnitellun harjoittelun avulla on fysioterapian ydin.